007 Агенција за Обезбедување
Search
Close this search box.

Безбедност

Во современиот свет, безбедноста е од клучно значење, а фирмите за физичка безбедност
се во првите редови во заштитата на нашите животи и нашите имоти.

Професионалноста што ја нудиме за Физичкото (приватно) обезбедување е на највисоко ниво.
Нудиме целосен пристап кон безбедноста вклучувајќи следење на влезови и излези,
регулирање на пристапните точки и распоредување со врвна опрема за надзор.

ВИДЕО НАДЗОР

АЛАРМИ

ДОМАФОНИ

ДОМАШНА АВТОМАТИЗАЦИЈА

КОНТРОЛА НА ПРИСТАП

ПЕРИМЕТАРСКА ЗАШТИТА

РАДИО КОМУНИКАЦИСКИ СИСТЕМИ

ХОТЕЛСКИ БЕЗБЕДНОСНИ СИСТЕМИ

АВТОМАТИЗИРАНИ ПАРКИНЗИ

ДЕТЕКЦИЈА И ГАСЕЊЕ ПОЖАРИ